Ceník

Lekce pro děti a mládež

Tréninky se platí formou členských příspěvků, které se platí pololetně.

Vždy na 5 měsíců školního pololetí. Tedy v období od září do ledna a od února do června.

Na lekce Dai Sho Jutsu  - děti a mládež má sourozenec z jedné rodiny slevu 500 Kč.

Dai Sho školka - pohybová přípravka

Děti 4-6 let, trénink 1x týdně

1700 Kč

Dai Sho Jutsu - děti a mládež

Žáci 7 - 15 let, trénink 2x týdně

3000 Kč

Dai Sho Jutsu - studenti

Studenti 16 - 20 let, trénink 2x týdně

3000 Kč

Lekce pro dospělé

Tréninky se platí formou členských příspěvků, které se platí měsíčně

1 x vstup

Dai Sho Jutsu/Sebeobrana DSJ/Tai Chi Chuan

200 Kč

Dai Sho Jutsu

Trénink 2x týdně

1000 Kč

Sebeobrana DSJ

Trénink 2x týdně

1000 Kč

Tai Chi Chuan

Trénink 2x týdně

800 Kč